Google Map
แผนที่ CPM

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

559/26 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สำนักงาน Tel. 02 325 0321-3
แฟกซ์ Tel. 02 325 0324
อีเมล info@cpmflow.com
โทรศัพท์ +6686 668 9111

ติดต่อสอบถามและปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

รับออกแบบ และติดตั้งงานท่อในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ Utility Piping Work, Process Piping Work, Sanitary Piping Work, Pipe Rack, Pipie Support รวมถึงงาน ปรับปรุงไลน์ผลิตและออกแบบติดตั้งงานระบบแบบครบวงจร อาทิเช่น ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม, เกลียวลำเลียง, กระบวนการผลิตสินค้าหลากประเภท

ส่ง