อุตสาหกรรมอาหาร

รับออกแบบ และติดตั้งงานท่อในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ Utility Piping Work, Process Piping Work, Sanitary Piping Work, Pipe Rack, Pipie Support รวมถึงงาน ปรับปรุงไลน์ผลิตและออกแบบติดตั้งงานระบบแบบครบวงจร อาทิเช่น ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม, เกลียวลำเลียง, กระบวนการผลิตสินค้าหลากประเภท

เคมีภัณท์

รับออกแบบ และติดตั้งงานท่อในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ Utility Piping Work, Process Piping Work, Sanitary Piping Work, Pipe Rack, Pipie Support รวมถึงงาน ปรับปรุงไลน์ผลิตและออกแบบติดตั้งงานระบบแบบครบวงจร อาทิเช่น ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม, เกลียวลำเลียง, กระบวนการผลิตสินค้าหลากประเภท

อุปโภคบริโภค

รับออกแบบ และติดตั้งงานท่อในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ Utility Piping Work, Process Piping Work, Sanitary Piping Work, Pipe Rack, Pipie Support รวมถึงงาน ปรับปรุงไลน์ผลิตและออกแบบติดตั้งงานระบบแบบครบวงจร อาทิเช่น ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม, เกลียวลำเลียง, กระบวนการผลิตสินค้าหลากประเภท

พลาสติก

รับออกแบบ และติดตั้งงานท่อในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ Utility Piping Work, Process Piping Work, Sanitary Piping Work, Pipe Rack, Pipie Support รวมถึงงาน ปรับปรุงไลน์ผลิตและออกแบบติดตั้งงานระบบแบบครบวงจร อาทิเช่น ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม, เกลียวลำเลียง, กระบวนการผลิตสินค้าหลากประเภท