กิจกรรมประจำปี CPM Engineering Center

เพื่อสร้างวัฒนธรรมและความสมัคสมานสมัคคี ในองค์กร บริษัทได้มีนโยบาย ทำกิจกรรมประจำปี หลากหลายกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมกีฬาสี การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้รับเหมาและลูกค้า กิจกรรมด้านสังคม การบริจาคในส่วนของผู้ด้อยโอกาสและทุนการศึกษา เป็นต้น

กิจกรรมท่อเที่ยวประจำปีที่ เกาหลีใต้

  • เพื่อให้พนักงานของบริษัทพบประสบการณ์ใหม่ๆในการดำรงชีวิตดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมท่อเที่ยวประจำปี ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทำให้พนักงานและครอบครัวได้มีความผ่อนคลายหลังจากทำงานมาตลอดทั้งปีและมีชีวิตที่ดีขึ้น ในการท่องเที่ยวยังต่างประเทศ เราเคยไปที่ไหนมาบ้าง
  • กดดูรายละเอียด

สมัครงาน ด่วน หลายอัตรา

  • บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสนใจเข้ามาปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา สนใจกรุณากด Link ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • กดดูรายละเอียด