รับสมัครงาน

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสนใจเข้ามาปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา สนใจกรุณากด Link ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมท่อเที่ยวประจำปีที่ เกาหลีใต้

  • เพื่อให้พนักงานของบริษัทพบประสบการณ์ใหม่ๆในการดำรงชีวิตดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมท่อเที่ยวประจำปี ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทำให้พนักงานและครอบครัวได้มีความผ่อนคลายหลังจากทำงานมาตลอดทั้งปีและมีชีวิตที่ดีขึ้น ในการท่องเที่ยวยังต่างประเทศ เราเคยไปที่ไหนมาบ้าง
  • กดดูรายละเอียด

สมัครงาน ด่วน หลายอัตรา

  • บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสนใจเข้ามาปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา สนใจกรุณากด Link ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • กดดูรายละเอียด