Jobs : Sales Executive 5 ตำแหน่ง

Fulltime

• เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี การตลาด / ขาย / บริหารธุรกิจ, ปริญญาตรี ทุกคณะ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
• ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ - มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
• ซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ รักการก้าวหน้า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ดี มี Service Mind
• มีความรู้ในธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่งที่ต้องการ


ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี โรงเรียน/มหาวิทยาลัย สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
1.
2.
3.

ประวัติการทำงาน

ปี บริษัท ตำแหน่ง
1.
2.
3.

ความสามารถ ภาษา,อื่นๆ

 

แนบไฟล์ :