บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด.

CPM เป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้นำด้านการออกแบบผลิตและติดตั้งงานเหล็กและสแตนเลสทุกประเภท รวมถึงงานระบบในลักษณะงานทั่วไปและในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด CPM ENGINEERING CENTER CO.,LTD เป็นผู้ดำเนินงาน ส่วนสำคัญในการทำงาน คือ ทีมงานและช่างชำนาญงานเฉพาะทางโดยตรง งานทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า งานผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี 100% จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน. ออกแบบติดตั้งงานระบบแบบครบวงจร อาทิเช่น ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม,เกลียวลำเลียง,กระบวนการผลิตสินค้าหลากประเภทระบบกำจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม dust collecting System, Big Bag Station Jumbo Bag Big Bag Loading & Unloading และอีกหลายด้านของงานวิศวกรรมรวมถึง อุปกรณ์ support ในการทำงาน เช่น Rotary Valve, Separator Filter, Axial Fan, Blower, Strainer Filter, Screw Conveyor เป็นต้น. นอกจากงานผลิตและออกแบบที่มีคุณภาพแล้ว กลุ่มบริษัท CPM ยังนำสินค้าสำเร็จรูปในการ support งานผลิต เพื่อจำหน่าย ดำเนินงานโดย บริษัท ซีพีเอ็ม เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด CPM TRADING (THAILAND) CO.,LTD เช่น เหล็ก,สแตนเลส,วาวล์,ประเก็น,ระบบท่อ,ลูกปืน และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

ซัพพลายเออร์

กลุ่มบริษัทเอ็นจิเนียริ่ง

บริการของเรา

รับเดินท่อดักแอร์ , ดักกลิ่น , ดักอากาศ, ดักลม

ออกแบบผลิต ติดตั้งงานเหล็ก และสแตนเลสทุกประเภท รวมถึงงานระบบในลักษณะงานทั่วไปและในโรงงานอุตสาหกรรม

รับเดินท่ออุตสาหกรรม

ออกแบบผลิต ติดตั้งงานเหล็ก และสแตนเลสทุกประเภท รวมถึงงานระบบในลักษณะงานทั่วไปและในโรงงานอุตสาหกรรม

ย้าย และรับติดตั้งเครื่องจักร

ออกแบบผลิต ติดตั้งงานเหล็ก และสแตนเลสทุกประเภท รวมถึงงานระบบในลักษณะงานทั่วไปและในโรงงานอุตสาหกรรม